Pengunduran diri jika sudah diterima

seumpama jika saya sudah diterima di PMDK-PN dan diterima di SBMPTN sekaligus, Bolehkah saya mengambil Univ. yang saya pilih di SBMPTN dan mengundurkan diri dari Poltek yang saya pilih di PMDK-PN ?

On [12 Feb 2019] bil replies:

SIlakan menghubungi poltek bersangkutan

Nomor tiket:
27828


Institusi :
SMAN 1 Manyar

Waktu :
11 February 2019

Prioritas :
Biasa